top of page

Global Jihad - Islams sjette søjle

I bogen analyseres der, hvad der er på spil i såvel den religiøse som den politiske verden i disse år, er et must for enhver europæer – kristen som muslim - der vil kalde sig selv oplyst.

En saglig og faktuel bog om såvel historiske som teologiske vinkler i verdens to største trosretninger."
Dette er en nødvendig bog. Hvorledes den multireligiøse situation bliver i Danmark og Europa er i høj grad afhængig af, hvorledes forholdet mellem islam og kristendom udvikler sig. Her er der nu to forfattere, der kender både islam og kristendommen indefra, og som derfor er i stand til at give en god indføring de to religionernes lære og liv.
Samtidig er fremstillingen skrevet ud fra et bestemt standpunkt. Forfatterne beskriver islam men forsvarer og forklarer kristendommen og fremstiller den som det rette svar på det religiøst søgende menneskes spørgsmål. Vi skal elske muslimen men være kritiske overfor islam, en kritik som imidlertid her fremføres sagligt og respektfuldt på baggrund af et indgående kendskab til islams kilder, Koran og Hadith.

Her er bogen, som man kan give til den kristne, der gerne vil vide mere om islam for at kunne indgå i en ligeværdig dialog. Samtidig er det bogen, man kan give til den muslim, som gerne vil vide mere om kristendommen og orientere sig om ligheder og forskelle de to religioner imellem.
"Viggo Mortensen, Professor, dr.theol. ved Det Teologiske Fakultet, Århus Universitet


Formålet med denne bog er ikke en ensidig ”propagandist”-evangelisation, men heller ikke en ”overfladisk” dialog, der absolut skal munde ud i begrebet ”sameksistens”. Med denne bog har Marianne og jeg helt bevidst forsøgt at oplyse sagligt og faktuelt om såvel historiske som teologiske vinkler i verdens to største trosretninger, der tilsammen udgør ca. 3 milliarder mennesker over hele kloden i dag. Vores håb og ønske er, at denne bog kan være med til at rydde op blandt de misforståelser, som hersker blandt kristne og muslimer, og oplyse læserne om de fakta, der er gældende i islam og kristendom. Denne bog er skrevet i et forsøg på at hjælpe ”nye” såvel som ”gamle” danskere til at forholde sig rigtigt til troens og religionernes sammenstød og dermed åbne vejen til en bedre integration. I bogens første del har vi med vilje kun fokuseret på islam uden at involvere andre religioner, primært for ikke at distrahere læseren med sammenligningerne. Det samme gør sig også gældende for bogens anden del, der handler om kristendommen. I bogens tredje del har vi til gengæld brugt pladsen til at pege på de teologiske såvel som kulturelle/traditionelle ligheder og forskelle mellem islam og kristendom. På den måde vil tingene blive belyst adskilt og alligevel i sammenhæng. I sidste del af bogen bringer vi en række billeder og illustrationer, der kan være med til at give læseren en større viden om baggrunden for de to spændende trossamfund, der direkte eller indirekte berører os alle sammen i dag.

Global Jihad

kr 250,00Pris
 • Titel: Islam og Kristendom, Ligheder og forskelle, 1. udgave 2008

  Forfatter: Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard

  Forlag: Effathha

  Udgivelsesår: 2. udgave, 1. oplag udkommer den 20. december 2012

  Indbinding: Hæftet

  Sider: 340 sider

  Sprog: Dansk

  Pris: 249,- kr. + porto

  ISBN: 978-87-994956-1-0

bottom of page