top of page

Sjælesorg

Selve ordet sjælesorg har ikke ligefrem specielt noget med sorg at gøre. Det er en fordanskning af det tyske ord ”Seelsorge”, hvor ”Sorge” på tysk betyder ikke det danske ord ”sorg”, men ”omsorg”. Så ordet ”sjælesorg” betyder egentlig ”omsorg for sjælen”.

Hvad er sjælesorg?

Når præsten sætter sig ind i samtalerummet, hvor et sognebarn har søgt hjælp, støtte og rådgivning, kalder vi det for sjælesorg. Sjælesorg er groft sagt den del af præstens arbejde, der bestræber på at hjælpe mennesker til rette med deres tro gennem samtale, når de kommer i vanskeligheder med den.

I sjælesorg tager præsten sit udgangspunkt i Guds skabelse, hvor mennesket er skabt værdifuldt i Guds eget billede og med muligheder og ressourcer.  Derfor handler en sjælesorg ligesom psykoterapi i bund og grund om at hjælpe et menneske, der er i nød.

 

Sjælesorg er mødet og samtalen mellem to eller flere fysiske parter med én metafysiske kraft (Gud) iblandt dem. Den metafysiske person er både et vidne i samtalen, men også en kilde hvorfra præsten og sognebarnet med deres frivillige tro og tillid kan gå hen og hente hjælp fra ved behov.

sjælesorg-1.jfif
sjælesorg-2.jfif

Hvad er forskellen på sjælesorg og terapi?

Sjælesorg (teologi) og terapi (psykologi) er to forskellige briller at se og analysere livsudfordringerne på hos et menneske i nød. Fælles for dem begge er, at begge fagligheder beskæftiger sig med hele tilværelsen og bruger samtalen og samtalerummet som deres kommunikationsform.

 

Terapeuten og præsten er derfor fælles om én vigtig opgave; at hjælpe mennesker i nød og i den sammenhæng bør både psyke og sjæl tilgodeses, hvis et menneske skal have det bedre. De har derfor en fælles opgave, men de har også hver deres forudsætning for at gøre det. Terapeuten taler ud fra det, som er muligt for et menneske at udsige om den menneskelige adfærd og eksistens, hvorom præsten taler ud fra et forkyndt ord om, at Skaberen har en bestemt hensigt med sin skabning på trods af livets kompleksitet og fortvivlelse.

Udgangspunktet er, at psykoterapi og sjælesorg beskæftiger sig med det samme, men opererer på hver sin banehalvdel og har hver sine egne redskaber og også fælles metoder.

Fem vigtige kendetegn!

En sjælesorgssamtale kan derfor kendetegnes ved, at den ved hjælp af evangeliets hjælp på fem punkter bidrager til, at sognebarnet flytter sig, fordi han/hun:

  1. finder et nyt perspektiv på sin situation og sig selv. 

  2. ser en ny sammenhæng og sit eget ansvar for tingene, som de er. 

  3. genfinder en fleksibilitet i modsætning til hidtidige stereotyper og rigide reaktionsmønstre.

  4. genoptager sine valgmuligheder. 

  5. og genfinder modet til at vælge på ny.

 

Hvis samtalen skal være sjælesorg, skal indholdet dermed have berøring med konfidentens forhold til liv og kristentro i allerbredeste forstand.

  

I sjælesorg tager præsten sit udgangspunkt i Guds skabelse, hvor mennesket er skabt værdifuldt i Guds eget billede og med muligheder og ressourcer. Hvert menneske er derfor noget ganske enestående og unikt og mennesket er sat til at forvalte Guds skaberværk og tage ansvar for hele skaberværket, hvilket må realiseres i både ord og gerning ud fra den kærlighed, som Gud har givet mennesket. Med andre ord skal præstens fokus i sjælesorg altid være positivt og forhåbningsfuldt rettet mod Guds muligheder i mennesket, der nu er kommet i nød og føler sig fanget og begrænset

ALAD1239.JPG

"Foredraget var veldisponeret, godt forberedt med fejlfri brug af videoudstyr, og Massoud var veloplagt og fængslede tilhørerne med et Massoud Fouroozandeh foredrag der leverede faktuel information om islams dna, som nok var ny for mange. Mange benyttede lejligheden til at købe en eller flere af de bøger, som Massoud og medforfattere har udgivet i årenes løb."

- Jørgen Christensen, Herlufsholm Sogns Menighedsråd 

"Massoud var i januar hovedperson i et spændende Massoud Fouroozandeh foredrag, som gav os tilhørere en ny og større viden om nogle af lighederne og forskellene på Islam og kristendom.  Massoud fortalte særdeles levende om sit liv, sine oplevelser og sit forhold til Gud. 
Er man en forsamling hvor tingene skal pakkes ind, hvor man skal undgå at træde på ømme ligtorne eller hvor man ikke ønsker at blive udfordret – ja så skal man ikke booke et foredrag med Mossoud.
Det var en sogneaften vi sent vil glemme."

- Carsten Bolding, 

Aktivitetsudvalget i Essenbæk

"Kære Massoud. Det var en stor glæde at have besøg af dig til sogneaften i Fjellerup. Du har med din baggrund store muligheder for at forkynde ind i Folkekirkelige sammenhænge. Dejligt at du tager branden fra Church of Love med ind i den stive danske folkekirke :-)"

- Birthe Larsen,

Fjellerup, Djursland

MF.jpg

I Danmark er jeg ikke født

- men Danmark er mit hjem

bottom of page