top of page

Psykoterapi og sjælesorg

Psykologi og teologi er to eksistentielle discipliner og et langt stykke ad vejen overlapper de hinanden og bør i højere grad supplere hinanden og arbejde sammen, da både psyke og sjæl bør tilgodeses, hvis et menneske skal have det bedre.

 

Jeg er færdiguddannet familie- og parterapeut fra UCL i Odense og Vejle og har fået diplom i en række vigtige discipliner, som I kan læse mere om her på siden. Desuden er jeg også bestået kriterierne for at være medlem af Dansk Psykoterapeutforening og har fået lov til at bruge titlen - Psykoterapeut MPF -

I dag er jeg ansat og arbejder deltid som pædagogisk konsulent i den meget anerkendte virksomhed Sovita, der yder konsulentarbejde over hele landet for kommuner og asylcentre, både med danske og udenlandske familier og borgere.

Desuden er jeg fortsat deltidspræst i valgmenigheden Church of Love, hvor bl.a. sjælesorg og teologisk rådgivning er fortsat en del af mine vigtige opgaver og kald.

png-black.png

VIDENSKABSFILOSOFI OG VIDENSKABSTEORI I FAMILIETERAPI OG RELATIONEL PRAKSIS

Indhold:

 • Familieterapiens historie og betydning inden for psykoterapifeltet

 • Introduktion til socialkonstruktionismens indflydelse på familieterapi, systemisk/sprogsystemisk, narrativ og dialogbaseret terapi og relationel praksis.

 • Videnskabsfilosofi og -teori i psykoterapeutisk- og relationel praksis

 • Introduktion til `PPU` - Personlig og Professionel Udvikling – som en del af uddannelsesprocessen.

 • Introduktion til interviewmodeller, genogram, netværkskort og patchwork.

eksamensbevis 1.jpg
Eksamensbevis 2.jpg

GRUNDLÆGGENDE MODELLER MED UDGANGSPUNKT ISY[1]STEMISK TÆNKNI

Indhold:

 • Konstruktivismens indflydelse på terapi.

 • Fokus på cirkulær epistemologi.

 • Interviewmodeller hentet fra systemisk, sprogsystemiske og udvalgte relationelle modeller.

 • Historiske udviklingslinjer indenfor terapimodeller i familieterapi – og systemisk praksis.

 • PPU (personlig-professionel udvikling) med fokus på fordomme og uærbødighed – forforståelsens betydning for terapeutens/den professionelles position i praksis.

 • Samarbejde i større systemer – netværksarbejde og netværksmøder

REFLEKTERENDE PROCESSER, SAMARBEJDENDE OG DIALO[1]GISK TILGANG

Indhold:

 • Postmodernistisk fokus på samtalepraksis med vægt på et socialkonstruktionistisk udgangspunkt.

 • Videnskabsfilosofi, teorier og introduktion til samtalepraksis og terapi – fokus på reflekterende processer, det filosofiske samtalerum samt åben dialog.

 • Betydningen for personlig og professionel forståelse af relationen til familier, voksne, børn, unge som søger hjælp, set i et postmodernistisk perspektiv.

Eksamensbevis 3.jpg
Eksamensbevis 4.jpg

BØRN I FAMILIETERAPI OG RELATIONEL PRAKSIS

Indhold:

 • Terapiekstern kundskab som baggrundsforståelse i arbejdet med børn i familieterapeutiske kontekster.

 • Børn i familieterapi.

 • Samskabelse af den terapeutiske og den relationelle ramme mellem terapeut og barnet/den unge og familien.

 • Kreativitet i terapi- og samtalerummet med fokus på ikke-sproglige tilgange til terapi. 

 • Agtforståelse og etiske implikasioner

LØSNINGSORIENTERET TERAPI OG NARRATIV PRAKSIS

Indhold:

 • Diskursiv forståelse af terapi med fokus på et narrativt og løsningsfokuseret udgangspunkt for samtalepraksis.

 • Socialkonstruktionistisk syn på forandringsprocesser.

 • Kreativ brug af LØFT og Narrative tilgange til familieterapi og relationel praksis.

Eksamensbevis 5.jpg
Eksamensbevis 6.jpg

PSYKOTERAPI & SJÆLESORG – TO SIDER AF SAMME SAG

Indhold:

 • Afgangsprojekt i familieterapi – forår 2024

 • Indledning: 4

 • Problemstilling: 5

 • Hvad er sorg og hvor omfattende er den?. 6

 • Én samtale, to præmisser: 7

 • En vellykket samtale er afhængig af terapeutisk alliance: 8

 • Det systemiske tilgang og tænkning: 8

 • De gavnlige metodiske tilgange. 9

 • Konstruktivisme/Konstruktionisme: 10

 • Årsagsmodelen Cirkularitet: 11

 • Epistemologi og personlig udvikling: 12

 • Oplevelse Af Sammenhæng: 13

 • Præsten og Terapeuten: 14

 • Eksistentiel krise: 17

 • Hvad er psykoterapi: 18

 • Hvordan foregår psykoterapi?. 18

 • Hvad er en sjælesorgssamtale?. 19

 • Hvordan foregår en sjælesorgssamtale og hvad er formålet?. 20

 • Sorg, savn og længsel: 21

 • Hvem kan tage sig af sorg?. 22

 • Sorgens forløb: 22

 • Er sorg en psykisk lidelse?. 23

 • Samtaler og faste ritualer nedsætter risiko for psykiske lidelser: 24

 • Wordens opgavemodel: 25

 • Sidst men ikke mindst: 26

 • Refleksion/Konklusion: 27

 • Litteraturliste: 29

 • Artikler: 30

SUPERVISION, PERSONLIGT UDVIKLINGSARBEJDE OG TERAPEUTISKE SAMTALER

 • Supervision indgår som et obligatorisk element i alle moduler, og skal ved en hel diplomuddannelse tilsammen udgøre 150 timer fordelt på direkte (20 timer) og indirekte (130 timer) supervision. Supervisionen kan foregå individuelt eller i gruppe. Tid til supervision er en del af uddannelsen og afvikles i form af gruppesupervision.

 • Personligt Professionelt udviklingsarbejde (PPU) indgår med 120 timer med fokus på selvrefleksion /træningsterapi og personligt-professionelt udviklingsarbejde, der gennemføres individuelt og i grupper som en del af uddannelsen.

 • Krav til familiesamtaler/samtaler dækkes gennem den samtaletræning den studerende har i løbet af uddannelsen, tilsammen 70 timer.

Eksamensbevis 7.jpg

"Foredraget var veldisponeret, godt forberedt med fejlfri brug af videoudstyr, og Massoud var veloplagt og fængslede tilhørerne med et Massoud Fouroozandeh foredrag der leverede faktuel information om islams dna, som nok var ny for mange. Mange benyttede lejligheden til at købe en eller flere af de bøger, som Massoud og medforfattere har udgivet i årenes løb."

- Jørgen Christensen, Herlufsholm Sogns Menighedsråd 

"Massoud var i januar hovedperson i et spændende Massoud Fouroozandeh foredrag, som gav os tilhørere en ny og større viden om nogle af lighederne og forskellene på Islam og kristendom.  Massoud fortalte særdeles levende om sit liv, sine oplevelser og sit forhold til Gud. 
Er man en forsamling hvor tingene skal pakkes ind, hvor man skal undgå at træde på ømme ligtorne eller hvor man ikke ønsker at blive udfordret – ja så skal man ikke booke et foredrag med Mossoud.
Det var en sogneaften vi sent vil glemme."

- Carsten Bolding, 

Aktivitetsudvalget i Essenbæk

"Kære Massoud. Det var en stor glæde at have besøg af dig til sogneaften i Fjellerup. Du har med din baggrund store muligheder for at forkynde ind i Folkekirkelige sammenhænge. Dejligt at du tager branden fra Church of Love med ind i den stive danske folkekirke :-)"

- Birthe Larsen,

Fjellerup, Djursland

MF.jpg

I Danmark er jeg ikke født

- men Danmark er mit hjem

bottom of page