top of page

Familieterapi

Familieterapi er en terapiform, hvor hele familien inddrages i terapien med det formål at forbedre familiens indbyrdes relation og skabe en bedre trivsel i familien. Terapien kan hjælpe med at løse konflikter, kommunikationsproblemer og andre udfordringer, som kan opstå i en familie.

Hvad er familieterapi?

Familieterapi har som metode fokus på at forbedre familiens indbyrdes relationer, kommunikation og dynamikker. Hvert enkelt familiemedlem betragtes som en del af en relationel sammenhæng (familien), og derfor arbejdes der terapeutisk med familiens relationer, mønstre og adfærd.

I familieterapi har terapeuten et bredere fokus end ved individuel terapi. Familieterapi fokuserer nemlig både på hvert enkelt familiemedlem og ikke mindst på relationerne mellem familiemedlemmerne. Det relationelle perspektiv, dvs. måden vi er sammen på, er afgørende for den enkeltes trivsel og udvikling, og derfor er det hovedfokus i familieterapi.

Mange familier opsøger familieterapi, når et eller flere medlemmer af familien ikke trives. Det påvirker nemlig ofte hele familien. Familieterapi kan også være gavnligt, når der opstår problemer og konflikter i familien, som det er svært at løse.

Det kan for eksempel være:

 • At en eller flere af børnene i familien mistrives

 • Tristhed eller psykisk sygdom hos en eller flere familiemedlemmer

 • Konflikter mellem voksne søskende

 • Konflikter mellem forældrene, der påvirker børnene

 • Skilsmisse, der påvirker børnene

 • Udfordringer i relationen til svigerfamilien

 • Oplevelsen af at blive modarbejdet eller ikke at blive hørt

 

I familieterapi vil familieterapeuten hjælpe med at skabe nye udvidede perspektiver på familiens problematikker og derved skabe et grundlag for, at alle i familien kan trives bedre. Familieterapeuten vil hjælpe familien med at få en forståelse for den måde, man er sammen på som familie og på, hvordan familien håndterer konflikter. Terapeuten hjælper med at få øje på, hvad der sker mellem familiens medlemmer, og hvordan dette kan skabe eller fastholde problemerne.

Familieterapi tager udgangspunkt i en familiesamtale, hvor familieterapeuten møder flere medlemmer af familien på samme tid. I samtalen er der plads og tid til, at alle i familien kan udtrykke sig og blive lyttet til.

Familien-1.jpg
Familien-4.jpg

Hvad er fordelene ved familieterapi?

Familieterapi sigter mod at forbedre familiens trivsel, og der arbejdes med familiemedlemmernes indbyrdes relationer, kommunikation, struktur og dynamikker. Familiemedlemmerne vil typisk opnå en bedre forståelse af hinandens behov og få redskaber til bedre konfliktløsning.

Familieterapi kan også hjælpe med at styrke den fundamentale tillid imellem medlemmerne og dermed forbedre hele grundstemningen i familien.

Hvis psykisk sygdom eller mistrivsel hos et af familiens medlemmer er årsagen til, at familien opsøger hjælp, vil familieterapeuten hjælpe med at skabe den nødvendige støtte for familien. Familieterapeuten ser på, hvordan familien som helhed er en ressource, der kan hjælpe med at skabe forandring.

Familieterapi kan være en god investering i familiens trivsel på lang sigt, da det er selve fundamentet og relationerne i familien, der styrkes. Familieterapi kan både være gavnligt, når problemer har vokset sig store, men det kan ligesom parterapi også være en forebyggende og proaktiv måde at styrke relationerne på.

I familieterapi mødes hele familien ligeværdigt og får et fælles rum at tale sammen i. Når alle i familien får mulighed for at sætte ord på deres tanker, følelser, behov og savn, sker der ofte positive forandringer i forståelsen af hinanden og i familiedynamikken.

Hvornår har man brug for familieterapi?

De fleste familier oplever af og til indbyrdes problemer eller konflikter, som påvirker familiens trivsel. Hvis problemerne kører i ring eller eskalerer, er det en god idé at opsøge en familieterapeut.

Det kan være udefrakommende forandringer, krav eller forventninger, der belaster ét eller flere familiemedlemmer, eller der kan være tale en akut krise, psykisk sygdom eller skilsmisse blandt forældrene, der påvirker både børn og forældre. Jalousi, konflikter mellem voksne søskende og parforholdsproblemer kan også være årsagen til at gå i familieterapi.

Uanset om familien står i en dyb krise, eller om man ønsker at forbedre de indbyrdes relationer i familien, kan familieterapi kan være gavnligt.

Familien-3.jfif
Familien-5.jpeg

Familieterapiens metoder og teorier

Familieterapi tager udgangspunkt i en familiesamtale, hvor familieterapeuten møder flere medlemmer af familien på samme tid. I samtalen er der plads og tid til, at alle i familien kan udtrykke sig og blive lyttet til.

Alt afhængigt af problematikken kan familieterapi involvere alt fra forældre-børn, voksne søskende, bedsteforældre, voksne forældre-børn, voksne børn-svigerforældre osv.

Når de involverede familiemedlemmer involveres, har det den fordel, at terapeuten kan se familiemedlemmernes ofte ubevidste handlemønstre udspille sig således, at de også bliver tydelige og mere bevidste for familien selv. De mønstre, der viser sig i en samtale, vil ofte afspejle de mønstre, der udspiller sig i hjemmet.

Den vigtigste funktion i familieterapi er dets perspektiv og analytiske ramme mere end antallet af personer der er til stede i terapisessionen.

Familieterapi er repræsenteret af forskellige retninger, blandt andet:

 • Strukturel terapi – der arbejder med at identificere og re-organisere familiesystemet

 • Strategisk terapi – der ser på mønstre i interaktionen imellem familiemedlemmer

 • Systemisk terapi – der har fokus på systemer i familien

 • Narrativ terapi – genfortælling af et dominerende problemorienteret narrativ med fokus på indhold og adskillelse af problemet fra personen

 • Oplevelsesorienteret familieterapi – der arbejder med, hvad der sker i familien her og nu for at give nye oplevelser, både på følelses- og handleplan.

"Foredraget var veldisponeret, godt forberedt med fejlfri brug af videoudstyr, og Massoud var veloplagt og fængslede tilhørerne med et Massoud Fouroozandeh foredrag der leverede faktuel information om islams dna, som nok var ny for mange. Mange benyttede lejligheden til at købe en eller flere af de bøger, som Massoud og medforfattere har udgivet i årenes løb."

- Jørgen Christensen, Herlufsholm Sogns Menighedsråd 

"Massoud var i januar hovedperson i et spændende Massoud Fouroozandeh foredrag, som gav os tilhørere en ny og større viden om nogle af lighederne og forskellene på Islam og kristendom.  Massoud fortalte særdeles levende om sit liv, sine oplevelser og sit forhold til Gud. 
Er man en forsamling hvor tingene skal pakkes ind, hvor man skal undgå at træde på ømme ligtorne eller hvor man ikke ønsker at blive udfordret – ja så skal man ikke booke et foredrag med Mossoud.
Det var en sogneaften vi sent vil glemme."

- Carsten Bolding, 

Aktivitetsudvalget i Essenbæk

"Kære Massoud. Det var en stor glæde at have besøg af dig til sogneaften i Fjellerup. Du har med din baggrund store muligheder for at forkynde ind i Folkekirkelige sammenhænge. Dejligt at du tager branden fra Church of Love med ind i den stive danske folkekirke :-)"

- Birthe Larsen,

Fjellerup, Djursland

MF.jpg

I Danmark er jeg ikke født

- men Danmark er mit hjem

bottom of page